Email server riêng là dịch vụ máy chủ ảo được thiết kế, tối ưu chuyên biệt cho hệ thống email, không chia sẻ tài nguyên với các khách hàng khác.

Email server riêng

Đăng ký tại đây

Email server riêng