Reseller hosting là dịch vụ lưu trữ cho phép tạo và quản lý nhiều tài khoản hosting có khả năng phân bổ lại cho bên thứ 3 hay phục vụ một hệ thống lớn với nhiều website. Máy chủ sử dụng 100% ổ cứng SSD cùng với công nghệ Cloud Linux giúp cho website đặt tốc độ cao, bảo mật và ổn định

Reseller hosting

Đăng ký ngay tại đây

Reseller hosting

Reseller hosting