Khi bạn đang là cá nhân thì bạn vô tư, thoải mái dùng email gmail, yahoo,... đã thấy nó chuyên nghiệp lắm rồi nhưng khi bạn phát triển lên 1 tầm cao mới đó là Doanh nghiệp. Lúc này bạn có website, có tên miền, có server vậy nên bạn phải cần đến 1 dịch vụ Email theo tên miền. Vì sao vậy? Bởi vì Doanh nghiệp bạn sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn khi sử dụng email theo tên miền riêng của bạn, Khi bạn bán hàng cũng sẽ thành công hơn với email theo tên miền riêng.